EENVOUDIGE BIJBELKENNIS VOOR KINDEREN

LES PETITS TAMBOURS (de kleine trommelaars)

Door de Franse schilder

Pierre-Edouard Frère (1819-1886)
EENVOUDIGE BIJBELKENNIS IN VRAGEN EN ANTWOORDEN


Toen ik de vragen en antwoorden van jaren geleden van mijn vriend ds. Pieter Niemeijer uit zijn Dordtse tijd weer onder ogen kreeg, dacht ik: misschien iets voor mijn site. En dan met name voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Je zou kunnen opmerken dat vragen en antwoorden ouderwets zijn en niet meer passen in deze tijd. Ik denk dat de vraag en antwoordmethode van Socrates (400 voor Chr) nooit helemaal achterhaald zal zijn. Waarom zouden hedendaagse jongeren daar ongeschikt voor zijn?

Ouders kunnen hun kinderen er zelf mee aan het werk zetten: bijvoorbeeld: "Lees een paar keer de vragen en antwoorden van les 15. Dan gaan we daar straks met elkaar over praten."

Je kunt dat een vorm van huiscatechisatie noemen. Wat versta ik daaronder? Vader of moeder, apart of samen maken wekelijks een uurtje vrij om met hun jonge kind(eren) te praten over geloven, bijbel, bidden, het dienen van de HEERE. Een vaste tijd is aan te bevelen. Dan weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Maak het gezellig. Ouders weten zelf het beste hoe je dat kunt doen.

Dit is maar een beperkte vorm van geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding zit vooral in voorleven en (dagelijkse) gesprekken. Die vinden vaak plaats bij het naar bed brengen en samen bidden. Liefst één op één. Maar dat gaat niet altijd.

Toen mijn oudste kinderen in de geschikte leeftijd waren, jaren geleden, deed ik dat als volgt. Als we met z'n vieren bij elkaar waren, begon ik met een kort gebed met lof en dank en aanbidding. Het uurtje had een vast patroon: vragen over de bijbelse geschiedenis, lezen van een zendingsverhaal, zingen van een psalm, vragen van de kinderen beantwoorden. Bij de vragen over de bijbel mocht eerst de jongste antwoorden. Als ze het niet wist, de oudere. De oudste kwam als laatste aan de beurt. We hebben er samen goede herinneringen aan. Afsluiting met iets lekkers: chocolademelk bijvoorbeeld, die mijn vrouw kwam brengen. Gezellig napraten met z'n allen.

Als iemand het woord huiscatechisatie te zwaar vindt of te plechtig, kies dan iets wat beter bij je past: geloofsgesprek, bijbelgesprek, samen groeien of iets mooiers. Ik sta open voor je suggesties. Mijn mailadres staat in de linkermarge.

15 februari Anno Domini 2015.

Gert Slings


----------------------------------------------------------------------------------------------


1. DE BIJBEL

2. SCHEPPING

3. NOACH EN ABRAHAM

4. GODS BELOFTEN AAN ABRAHAM

5. HET VERBOND

6. ISAAK EN JAKOB

7. EGYPTE EN UITTOCHT

8. RECHTERS EN EERSTE KONINGEN

9. SALOMO EN TIENSTAMMENRIJK

10.JUDA EN BALLINGSCHAP

11.GEBOORTE VAN JEZUS

12.LEVEN EN STERVEN VAN JEZUS

13.OPSTANDING VAN JEZUS EN DAARNA

14.BETEKENIS FEESTDAGEN

15.HOE ERG IS ZONDE?

16.HOE WORD JE GERED?

17.DE HEMELSE VADER ZORGT

18.OVER JEZUS, DE VERLOSSER

19.OVER DE KERK VAN CHRISTUS

20.OVER DOOP EN AVONDMAAL

21.AVONDMAAL EN OUDERLINGEN

22.TIEN GEBODEN, GEBOD 1 EN 2

23.TIEN GEBODEN, GEBOD 3 EN 4

24.TIEN GEBODEN, GEBOD 5 EN 6

25.TIEN GEBODEN, GEBOD 7

26.TIEN GEBODEN, GEBOD 8, 9 EN 10

27.BIDDEN


--------------
MOEDER MET KINDEREN

Door de Nederlandse schilder

Jacob Simon Hendrik Kever (1854-1922)Tenslotte nog een schat van een hond
Zijn naam is Hannes