GEDICHT VAN DE DAG

CARL JUTZ, 1838-1916, eendenfamilie in het voorjaar


GEDICHT VAN DE DAG


Hieronder treft u dagelijks een gedicht of wat daarmee verband houdt.
De gedichten worden gezongen, voorgelezen of uitgebeeld.
Als afwisseling zult u iets aantreffen wat tegen de literatuur aanleunt:
een interview, een sprookje, een romanfragment, een in memoriam, een cabaretliedje enz.JANUARI


Winterlandschap door Pieter Breughel de jongere (1564-1638)
PRIJS DE HEER MIJN ZIEL PSALM 104---01-01-2021

MOEDER door KAREL JONCKHEERE---02-01-2021

ZWERVERSLIEFDE door A. ROLAND HOLST---03-01-2021

BALLADE VAN DE 13 GEZELLEN door HUBERT van HERREWEGHE---04-01-2021

FREKIE DOOR WILLEM WILMINK (joost prinsen) ---05-01-2021

DE TUINMAN EN DE DOOD door P.N. van Eyck---06-01-2021

BALLADE VAN DE DINGEN DIE NIET OVERGAAN door J.W.F. WERUMEUS BUNING---07-01-2021

Oinou hena stalagmon door LEOPOLD---08-01-2021

HELPT NU USELF SO HELPT U GODT uit GEUZENLIEDBOEK (1576?)---09-01-2021

BREERO door HENDRIK MARSMAN---10-01-2021

DE WANDELAAR door MARTINUS NIJHOFF---11-01-2021

HIER LIGT POOT, HIJ IS DOOD over H.K.POOT---12-01-2021

MOEDER door JOHAN DAISNE---13-01-2021

EYLAES, IC ARM ALLENDICH WIJF uit ANTWERPS LIEDTBOECK---14-01-2021

SPROOKJE door M.VASALIS---15-01-2021

KINDERLIJCK JOOST VAN DEN VONDEL---16-01-2021

HET HEBREEUWSE LIED door JACOB ISRA╦L DE HAAN---17-01-2021

WIJDING AAN MIJN VADER door KAREL van de WOESTIJNE---18-01-2021

DE PLOEGER door ADRIAAN ROLAND HOLST---19-01-2021

DIE EEERSTE NAG ELISABETH EYBERS---20-01-2021

BEZETTE STAD door PAUL van OSTAIJEN---21-01-2021

JE HART door BERTUS AAFJES---22-01-2021

BALLADE VAN DE KROONGETUIGE door JAAP ZIJLSTRA---23-01-2021

DE BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---24-01-2021

HET KIND DAT WIJ WAREN door E.DU PERRON---25-01-2021

HET OUDE HUIS door MARTINUS NIJHOFF---26-01-2021

IK SCHRIJF JE NEER door HUGO CLAUS---27-01-2021

BEATRIJS over de MARIALEGENDE---28-01-2021

IK HEB JE LIEF HANS ANDREUS---29-01-2021

BOERE-CHARLESTON door PAUL van OSTAIJEN---30-01-2021

HET WILHELMUS MARNIX van St.ALDEGONDE---31-01-2021FEBRUARI


Februari is sprokkelmaand.

De naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen.
De naam is afgeleid van het woord sporkelen dat springen betekent.
Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt.

Op de miniatuur zit men al van het zonnetje te genieten.


NIEUWE BALLADE OP EEN OUDE ROMANCE door KAREL JONCKHEERE---01-02-2021

uit NOOIT MEER SLAPEN door W.F.HERMANS---02-02-2021

W.F. HERMANS interview---03-02-2021

uit TUSSEN DE GRIJZE LIJNEN door COLA DEBROT---04-02-2021

J.H. LEOPOLD In memoriam---05-02-2021

uit DE DRIE LIEFDES VAN TANTE BERTHA door BELCAMPO---06-02-2021

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---07-02-2021

IK DIE BIJ DE STERREN SLIEP door HENDRIK MARSMAN---08-02-2021

KOUD door REMCO CAMPERT---09-02-2021

DE GROENTEMAN EN DE TURK door van KOOTEN en de BIE---10-02-2021

KWATRIJNEN door JACOB ISRA╦LS de HAAN--11-02-2021

SOMEWHERE door E. du PERRON---12-02-2021

uit 'T IS AL VROUWENWERK door ANNA BIJNS---13-02-2021

DIEN AVOND EN DIE ROOZE door GUIDO GEZELLE---14-02-2021

VOORJAAR door M.VASALIS---15-02-2021

DE TUINMAN EN DE DOOD P.N. van Eyck---16-02-2021

uit TANTES door CYRIEL BUYSSE---17-02-2021

WANNEER IK ER NU VAN UIT GA G.K. VAN HET REVE---17-02-2021

uit PAULS ONTWAKEN door FREDERIK VAN EEDEN---18-02-2021

uit LOF DER ZOTHEID door ERASMUS---19-02-2021

PARADISE REGAINED door H. MARSMAN---20-02-2021

DE NAAM VAN DE MOEDER door PAUL GELLINGS---21-02-2021

SASSENPOORT door LENZE BOUWERS---22-02-2021

MARSMAN, SLAUERHOFF, GIJSEN, ENGELMAN, VAN DUINKERKEN Kleine bloemlezing---23-02-2021

KERELSLIED uit HET GRUUTHUSE HANDSCHRIFT---24-02-2021

O, 'T RUISCHEN VAN HET RANKE RIET door GUIDO GEZELLE---25-02-2021

begin DE STILLE KRACHT LOUIS COUPERUS---26-02-2021

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---27-02-2021

DIEN AVOND EN DIE ROZE GUIDO GEZELLE---27-02-2021

TOEN IK NOG door HANS LODEIZEN---28-02-2021MAARTMaart is lentemaand

Kennelijk begint het voorjaar al te kriebelen!


VOORJAAR door JACQUES SCHREURS---01-03-2021

DICHTERS BEZINNING door ANTON van DUINKERKEN---02-03-2021

SLAAPGEBED door JOHAN DAISNE---03-03-2021

STADSGEDICHT door JOKE van LEEUWEN---04-03-2021

ZUSTER door VICTOR DROOMKONING---05-03-2021

ER IS EEN MOOIE RODE DRAAD GEBROKEN door LUCEBERT---06-03-2021

PRIKKEBEEN door WILLEM WILMINK---07-03-2021

WONINGLOZE door J. J. SLAUERHOFF---08-03-2021

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---09-03-2021

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---10-03-2021

MELOPEE door PAUL van OSTAIJEN---11-03-2021

BERICHT AAN DE REIZIGERS door JAN VAN NIJLEN---12-03-2021

HET LIED DER 18 DODEN door JAN CAMPERT---13-03-2021

uit BINT door F. BORDEWIJK---14-03-2021

KWATRIJNEN JACOB ISRA╦L de HAAN---15-03-2021

uit de CAMERA OBSCURA door NICOLAAS BEETS---16-03-2021

E.J. POTGIETER In memoriam---17-03-2021

HENDRIK CONSCIENCE In memoriam---18-03-2021

IN ZEE door HUGO CLAUS---19-03-2021

WEST-VLAANDEREN door HUGO CLAUS---20-03-2021

KNAR DE GAKKER door MARTEN TOONDER---21-03-2021

WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN door KAREL van de WOESTIJNE---22-03-2021

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---23-03-2021

HET ZOETSTE VAN MINNEN door HADEWIJCH---24-03-2021

uit MIJN BETER IK (over Simon Carmiggelt) door RENATE RUBINSTEIN---25-03-2021

uit IK MAG NIET MOPPEREN door SIMON CARMIGGELT---26-03-2021

door MARTINUS NIJHOFF en PAUL VAN OSTAIJEN HET UUR U (fragment), ENKELE VERZEN---27-03-2021

'T GELUK DAT IK ZOEK door ACHILLES MUSSCHE---28-03-2021

levensoverzicht van MULTATULI---29-03-2021

uit MAX HAVELAAR door MULTATULI---30-03-2021

MULTATULI filmpje---30-03-2021

ZWERVERSLIEFDE door ADRIAAN ROLAND HOLST---31-03-2021APRILApril is grasmaand..

Het schilderij is van Willem Maris (1844-1910)


MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---01-04-2021

JACOB van LENNEP In memoriam---02-04-2021

PASSAGE door GERRIT ACHTERBERG---03-04-2021

WOORDENVRIENDEN door MIEKE VAN ZUNDERT---04-04-2021

HET KIND door INGRID JONKER (vert. GERRIT KOMRIJ)---05-04-2021

DIE KIND WAT DOODGESKIET IS door INGRID JONKER---05-04-2021

HY DROEGH ONSE SMERTEN door JACOBUS REVIUS---06-04-2021

ALS DE ZIELE LUISTERT door GUIDO GEZELLE---07-04-2021

REIZIGER DOET GOLGOTHA door GERRIT ACHTERBERG--08-04-2021

TUSSENUUR door IDA GERHARDT---09-04-2021

BIJ HET DOODSBED VAN EEN KIND door WILLEM ELSSCHOT---10-04-2021

OVER DE GRENZEN VAN MIJN WEZEN door HENRIETTE ROLAND HOLST---11-04-2021

REINAERT door WILLEM DIE MADOK MAAKTE---12-04-2021

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---13-04-2021

DE MOEDER door HUGO CLAUS---14-04-2021

AVONDLIEDEKE door ALICE NAHON---15-04-2021

GROOTOUDERS OP REIS door WILLEM WILMINK---16-04-2021

FUGUETTE door MARTINUS NIJHOFF---17-04-2021

HET PORTRET door J.C. BLOEM---18-04-2021

MOEDERKEN door GUIDO GEZELLE---19-04-2021

WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN door KAREL van de WOESTIJNE---20-04-2021

DENKEND AAN HOLLAND door H. MARSMAN---21-04-2021

EEN MORGEN ALS ALTIJD door HUGO CLAUS---22-04-2021

JONG LANDSCHAP door PAUL van OSTAIJEN---23-04-2021

DE PRINS WEERGEKEERD door ADRIAAN ROLAND HOLST---24-04-2021

VOOR MEKAAR door HERMAN de CONINCK---25-04-2021

AVOND door WILLEM KLOOS---26-04-2021

TWEE MENSCHEN door ADRIAAN ROLAND HOLST---27-04-2021

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---28-04-2021

IN NEDERLAND door JAN JACOB SLAUERHOFF---29-04-2021

DEZE LENTE door RUTGER KOPLAND---30-04-2021MEIMei is bloeimaand.

Het schilderij is van Guiseppe Cascario (1863-1945)


GEUSENVESPER door JOOST van den VONDEL---01-05-2021

OOGRIJM door IVO DE WIJS---02-05-2021

MERCK TOCH HOE STERCK door VALERIUS---03-05-2021

TOT DE DODEN door ED HOORNIK---04-05-2010

HET CARILLON door IDA GERHARDT---05-05-2021

ZOOALS DAAR GINDS door WILLEM KLOOS---06-05-2021

CONVERSATIE MET MIJN BLOEMEN door PAUL SNOEK---07-05-2021

JESPERS door GASTON BURSSENS---08-05-2021

IK BEN GESTORVEN ZONDER HET TE WETEN door ANNA BLAMAN---09-05-2021

GEDICHT VOOR MARC door HERWIG HENSEN---10-05-2021

ALS IK NU GA door HANS LODEIZEN---11-05-2021

JUSTUS VAN EFFEN In memoriam---12-05-2021

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---13-05-2021

ZEGEN DEZE AVOND, GOD door KAREL van de WOESTIJNE--14-05-2021

DE WITTE WATERLELIE door FREDERIK VAN EEDEN---15-05-2021

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---16-05-2021

DE LAATSTE DROOM door JAN van NIJLEN---17-05-2021

DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART door ACHILLES MUSSCHE---18-05-2021

GEOLOGIE door PAUL van OSTAIJEN---19-05-2021

OP DE DOOD VAN STERRE door CONSTANTIJN HUYGENS---20-05-2021

CONSTANTIJN HUYGENS In memoriam---21-05-2021

H.TOLLENS In memoriam---22-05-2021

uit HERSTTIJ DER MIDDELEEUWEN door JOHAN HUIZINGA---23-05-2021

DE WOLFF EN DEKEN In memoriam---24-05-2021

uit VERZAMELD WERK door MENNO TER BRAAK---25-05-2021

PSALM 4 door CLEMENS NON PAPA---26-05-2021

EEN VRUCHT DIE VALT door KAREL van de WOESTIJNE---27-05-2021

HET GEBED VAN EEN ONWETENDE door MULTATULI---28-05-2021

TOEN DE NACHT WAS WEGGELOPEN door HANS LODEIZEN---29-05-2021

IN MEMORIAM door JAN SLAUERHOFF---30-05-2021

uit GEDICHTEN door MAURICE GILLIAMS---31-05-2021JUNIJuni is zomermaand

Heerlijk voor moeder en dochter.

Het schilderij is van Jules-FredÚric Ballavoine (19de eeuw)


SOUS LES PONTS DE PARIS door PAUL van OSTAIJEN---01-06-2021

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---02-06-2021

ACHTERLANGS door WILLEM WILMINK---03-06-2021

EENS door ADRIAAN ROLAND HOLST---04-06-2021

LOUIS PAUL BOON In memoriam---05-06-2021

VLAANDREN, O WELIG HUIS door KAREL van de WOESTIJNE---06-06-2021

LODEWIJK VAN DEYSSEL In memoriam---07-06-2021

DE LAATSTE LIEFDE VAN MIJN MOEDER door DIMITRI VERHULST---08-06-2021

NIEUWS VAN NERGENS door ANNA ENQUIST---09-06-2021

J.C. BLOEM In memoriam---10-06-2021

GEDICHT VOOR MEZELF door PAUL SNOEK---11-06-2021

ALBERT HELMAN In memoriam---12-06-2021

OM MIJN OUD WOONHUIS door J.H.LEOPOLD---13-06-2021

ZO MEEN IK DAT OOK JIJ BENT door JAN HANLO---14-06-2021

M. VASALIS In memoriam---15-06-2021

O KERSTNACHT SCHOONER DAN DE DAGEN door JOOST van de VONDEL---16-06-2021

THEUN DE VRIES In memoriam---17-06-2021

HET WITTE HUIS door MARCEL COOLE---18-06-2021

JAN van der NOOT In memoriam---19-06-2021

GROTER DAN ONS HART door HUUB OOSTERHUIS---20-06-2021

O ALS IK DOOD ZAL DOOD ZAL ZIJN door J.H.LEOPOLD---21-06-2021

J. ISRA╦L DE HAAN In memoriam---22-06-2021

BOMEN IN SEPTEMBER door ANTON van DUINKERKEN---23-06-2021

C. BUSKEN HUET In memoriam---24-06-2021

MARIA DERMO█T In memoriam---25-06-2021

DE BULT SPREEKT door WILLEM ELSSCHOT---26-06-2021

JESPERS door GASTON BURSSENS---27-06-2021

J. SLAUERHOFF In memoriam---28-06-2021

PO╦ZIE IS EEN DAAD en STEDEN BIJ AVOND door REMCO CAMPERT---29-06-2021

HET UUR U deel 1 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2021
HET UUR U deel 2 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2021
HET UUR U deel 3 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2021
HET UUR U deel 4 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2021JULIJuli wordt hooimaand genoemd.

De dames weten van aanpakken.

Het schilderij is van Julien DuprÚ (1851-1910)


AAN HET GRENSLAND door RUTGER KOPLAND---01-07-2021

BRIEF door WILLEM ELSSCHOT---02-07-2021

HERMAN HEIJERMANS In memoriam---03-07-2021

uit JULIA RHIJNVIS FEITH---04-07-2021

VAN DEN VOS REYNAERDE fragmenten---05-07-2021

IK DRAAI EEN KLEINE REVOLUTIE AF door LUCEBERT---06-07-2021

IK WAS AMERIKA door GUSTAAF PEEK---07-07-2021

LIED DER DWAZE BIJEN door MARTINUS NIJHOFF---08-07-2021

DIE AVOND EN DIE ROOZE GUIDO GEZELLE---09-07-2021

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---10-07-2021

GEDICHTEN J C BLOEM door JAAP DROS---11-07-2021

DE MEISJES UIT VERVLOGEN DAGEN door WILLEM WILMINK---12-07-2021

JANTJE ZAG EENS PRUIMEN HANGEN door HI╦RONYMUS van ALPHEN---13-07-2021

CUPIO DISSOLVI CONSTANTIJN HUYGENS---14-07-2021

CONCENTRATIEKAMP van Anton van Duinkerken ton lutz---15-07-2021

WEERZIEN door IDA GERHARDT---16-07-2021

O LAND VAN MEST EN MISTP.A. de G╔NESTET---17-07-2021

LOS CAMPOS ELISIOS door HENDRIK MARSMAN---18-07-2021

WILLEM ELSSCHOT In memoriam---19-07-2021

SPIJT door WILLEM ELSSCHOT---20-07-2021

OP DE OVERTOOM door REMCO CAMPERT---21-07-2021

HET SOUPER door MARTINUS NIJHOFF---22-06-2021

IN MEMORIAM PATRIS door IDA GERHARDT---23-07-2021

NESCIO In memoriam---24-07-2021

LAMENTO door REMCO CAMPERT---25-07-2021

HET HEBREEUWSCHE LIED door JACOB ISRA╦L de HAAN---26-07-2021

uit DE MODDEREN MAN door KAREL van de WOESTIJNE---27-07-2021

HERMAN GORTER In memoriam---28-07-2021

INTERIEUR door JEAN PIERRE RAWIE---29-07-2021

DE TRAP door ED HOORNIK---30-07-2021

J.C. BLOEM interview---31-07-2021AUGUSTUSAugustus is vanouds de oogstmaand.

En oogsten in de hete zon valt zwaar.

AlmÚ Perret (1847-1927) schilderde dit tafereel.


ZIET GE door CHRIS YPERMAN---01-08-2021

HUGO DE GROOT In memoriam---02-08-2021

EEN OUDT LIEDEKEN door VICTOR DE LA MONTAGNE---03-08-2021

JOOST van den VONDEL Uitvaert van myn dochterken---04-08-2021

FERNANDO DE NORONHA door JAN JACOB SLAUERHOFF---05-08-2021

LUCEBERT film door JOHAN VAN DER KEUKEN---06-08-2021

WINTER TE SCHILDE door MAURICE GILLIAMS---07-08-2021

D.V. COORNHERT In memoriam---08-08-2021

SOETE AMOUREUSHEYT door ANTONIS DE ROOVERE---09-08-2021

STIJN STREUVELS In memoriam---10-08-2021

HET KABINET VAN DE FAMILIE STAAL door YOLANDA ENTIUS---11-08-2021

ACHTERBERG, VASALIS, HOORNIK, DECORTE Kleine bloemlezing---12-08-2021

BOMMEN door PAUL RODENKO---13-08-2021

WILT DOCH MIT MATEN DRINCKEN door CAROLUS SOULIAERT---14-08-2021

WANNEER IK NU... door G.K. VAN HET REVE---15-08-2021

MARCELLUS EMANTS In memoriam---16-08-2021

HARRY MULISCH interview door ADRIAAN VAN DIS---17-08-2021

TOREN VAN BABEL door HENDRIK MARSMAN---18-08-2021

LOUTERINGSBERG door MARCEL MÍRING---19-08-2021

ZINGT VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG door WILLEM BARNARD---20-08-2021

Variant op DOMWEG GELUKKIG IN DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---21-08-2021

KRONKELS door SIMON CARMIGGELT---22-08-2021

GEBED VAN OUWE JOE door ZACK GILBERT---23-08-2021

VERTROOSTINGHE VAN GEERAERDT VOSSIUS door JOOST vd VONDEL---24-08-2021

SUSKE EN WISKE door PAUL GEERTS---25-08-2021

VOORZANG door KAREL van de WOESTIJNE---26-08-2021

ZO TEDERE SCHADE door J.W.F. WERUMEUS BUNING---27-08-2021

AANKOMST IN HET DUIN door KAREL JONCKHEERE---28-08-2021

IK BEN MET U ALLEEN door KAREL van de WOESTIJNE---29-08-2021

HER ADELWIN door Anoniem---30-08-2021

VAN NIJLEN, BLOEM, ROLAND HOLST, BUNING Kleine bloemlezing---31-08-2021SEPTEMBERSeptember wordt herfstmaand genoemd

Er moet nog stevig geschoffeld worden.

Het schilderij is van Paul Ascan DemmÚ.


H.MARSMAN In memoriam---01-09-2021

NACHT door REMCO CAMPERT---02-09-2021

JAN WOLKERS In memoriam---03-09-2021

DE ZEE door HENDRIK MARSMAN---04-09-2021

GEDICHT VOOR EEN ZEER HOOFD door LUCEBERT---05-09-2021

ALS IK MORGEN DOOD GA door HANS ANDREUS---06-09-2021

ANNE FRANK In memoriam---07-09-2021

IK HEB MIJ MET MOEITE ALLEEN GEMAAKT door HANS LODEIZEN---08-09-2021

De zelfmoordenaar door Piet Paaltjens---09-09-2021

HIJ DROEGH ONSE SMERTEN door JACOB REVIUS---10-09-2021

MARTEN TOONDER In memoriam---11-09-2021

WEER GAAT HET VEGE LICHT DER ASTERS BLOEIEN door KAREL van de WOESTIJNE---12-09-2021

TOEKOMSTBEELD door KEES WINKLER---13-09-2021

GERARD WALSCHAP In memoriam---14-09-2021

CAP FERRAT door PIETER GEERT BUCKINX---15-09-2021

HET GROTE ZWIJGEN door ERIC MENKVELD---16-09-2021

TERUG door GUIDO GEZELLE---17-09-2021

TOT HET END door WIES MOENS---18-09-2021

MAALTIJD door RUTGER KOPLAND---19-09-2021

KAREL ENDE ELEGAST In memoriam---20-09-2021

DE HERFST BLAAST OP DEN HOORN door FELIX TIMMERMANS---21-09-2021

P.C. HOOFT In memoriam---22-09-2021

EEN NEDERLANDER IN DE WILDERNIS door LUC PANHUYSEN---23-09-2021

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---24-09-2021

WILLEM KLOOS In memoriam---25-09-2021

STILLEVEN door JAN van NIJLEN---26-09-2021

KAREL vh REVE In memoriam---27-09-2021

DE GRIJSAARD EN DE JONGELING door HENDRIK MARSMAN---28-09-2021

GERARD REVE In memoriam---29-09-2021

MET ROOD EN BLAUW OP GOUDEN GROND door FELIX TIMMERMANS---30-09-2021OKTOBEROktober is de wijnmaand

Moeder plukt de druiven.

Het doek is gemaakt door Jan Zoetelief Tromp.


GERRIT ACHTERBERG in memoriam---01-10-2021

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN door NICOLAAS BEETS---02-10-2021

DE GESTORVENE door IDA GERHARDT---03-10-2021

WERKSTER door GERRIT ACHTERBERG---04-10-2021

GENEALOGIE door JOS de HAES---05-10-2021

BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---06-10-2021

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---07-10-2021

THEO THIJSSEN In memoriam---08-10-2021

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---09-10-2021

J.J. CREMER In memoriam---10-10-2021

TUIN DORDRECHTS MUSEUM door JAN EIJKELBOOM---11-10-2021

IEDEREEN IS MUZIKAAL door HENKJAN KONING---12-10-2021

PAARDEN door PIERRE KEMP---13-10-2021

OMHULD VAN NEV'LEN door HENRI╦TTE ROLAND HOLST---14-10-2021

uit EVA door CARRY van BRUGGEN---15-10-2021

FREKIE door WILLEM WILMINK---16-10-2021

ANNA ROEMERS VISSCHER In memoriam---17-10-2021

SIMON VESTDIJK interview door NOL GREGOOR---18-10-2021

uit MYSTIEK LICHAAM door FRANS KELLENDONK---19-10-2021

VERLAINE STERFT door JAN CAMPERT---20-10-2021

A. ROLAND HOLST In memoriam---21-10-2021

GERRIT ACHTERBERG interview---22-10-2021

LITERAIRE ONTMOETINGEN door HANS GOMPERTS---23-10-2021

HENRIC VAN VELDEKE In memoriam---24-10-2021

BIDDEN MET RUUSBROEC door LIEVE UYTTENHOVE---25-10-2021

uit OP DE KEPER BESCHOUWD door GODFRIED BOMANS---26-10-2021

FANFARECORPS door VASALIS---27-10-2021

P.A. DE G╔NESTET In memoriam---28-10-2021

OUD-LERAAR DUITS door van KOOTEN en de BIE---29-10-2021

JACQUES PERK In memoriam---30-10-2021

PSALM door RUTGER KOPLAND---31-10-2021NOVEMBERNovember draagt de naam slachtmaand.

Felice Boselli (1650-1732) schilderde het slachthuis.


DE VROUW DIE ZEGT DAT ZE MIJN MOEDER IS door JUDITH UYTERLINDE---01-11-2021

MELOPEE door PAUL VAN OSTAIJEN---02-11-2021

WONINGLOZE door J.J. SLAUERHOFF---03-11-2021

FREKIE door WILLEM WILMINK---04-11-2021

HOE ZEERE VALLEN ZE AF door GUIDO GEZELLE---05-11-2021

TIJD door M.VASALIS---06-11-2021

HET HUWELIJK door WILLEM ELSSCHOT---07-11-2021

DE ZEE door PAUL van VLIET---08-11-2021

SCHRIJVENDERWIJS door WILLEM BARNARD---09-11-2021

A. den DOOLAARD interview door Boudewijn Buch---10-11-2021

DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS door HUUB OOSTERHUIS en TOM LÍWENTAL---11-11-2021

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---12-11-2021

UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN door JOOST van den VONDEL---13-11-2021

NOVEMBER door J.C. BLOEM---14-11-2021

GEESTIGH LIEDT door G.A. BREDERO---15-11-2021

LUCEBERT in memoriam---16-11-2021

DE KONING DIE NIET DOOD WILDE door GODFRIED BOMANS---17-11-2021

SPREKEN MET VADER door ANTON van WILDERODE---18-11-2021

SIBERI╦ door BART MOEYAERT---19-11-2021

VOETBAL door RENSE BEEREPOOT---20-11-2021

WIJ MOETEN GODE ZINGEN door WILLEM BARNARD (overleden op 21 nov.2010)---21-11-2021

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---22-11-2021

JACOB van MAERLANT in memoriam---23-11-2021

SPINOZA Op 24-11-1632 geboren---24-11-2021

SPINOZA IN HUIS door youssoufk---24-11-2021

KLEINE REVOLUTIE LUCEBERT---25-11-2021

ADIEU door JAN ENGELMAN---26-11-2021

DE VOGELS door MARTINUS NIJHOFF---27-11-2021

BEN ALI LIBI door WILLEM WILMINK---28-11-2021

DINSKA BRONSKA door KAREL van den OEVER---29-11-2021

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---30-11-2021DECEMBERDecember is wintermaand.

Zie, de maan schijnt door de bomen.


PIERROT door MARTINUS NIJHOFF---01-12-2021

WEER GAAT HET VEGE LICHTdoor KAREL VAN DE WOESTIJNE---02-12-2021

Over Egidius door MARC VAN OOSTENDORP---03-12-2021

SINTNIEKLAAS deel 1 door TOON HERMANS---04-12-2021

SINTNIEKLAAS deel 2 door TOON HERMANS---05-12-2021

VOORBIJ door ADAMA VAN SCHELTEMA---06-12-2021

KLEIN STATION IN OORLOGSTIJD door JAN VAN NIJLEN---07-12-2021

JOTIE 'T HOOFT overzicht---08-12-2021

EN WAT DAN? door JOTIE 'T HOOFT---08-12-2021

PSALM VOOR NIEUWE GELOVIGEN door LUCEBERT---09-12-2021

VOOR EEN DAG VAN MORGEN door HANS ANDREUS---10-12-2021

EGO FLOS door GUIDO GEZELLE---11-12-2021

IK WEET NIET WAAR IK STERVEN ZAL door MULTATULI---12-12-2021

DE TUINMAN EN DE DOOD door P.N. van EYCK---13-12-2021

WAT IS PO╦ZIE door RUTGER KOPLAND---14-12-2021

A. DEN DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel 1---15-12-2021

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel II---15-12-2021

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel III---15-12.2021

BERCEUSE NR 2 door PAUL VAN OSTAIJEN---16-12-2021

KOUDE REGEN door LEO VROMAN---17-12-2021

uit MIJN BETER IK door RENATE RUBINSTEIN---18-12-2021

DE WOLKEN door MARTINUS NIJHOFF---19-12-2021

BRIEF door IDA GERHARDT---20-12-2021

EUTHANASIE MET HAAR BEDREVEN door VAN KOOTEN EN DE BIE---21-12-2021

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN 14de eeuw---22-12-2021

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN versie 2---22-12-2021

UIT VUUR EN IJZER door HUUB OOSTERHUIS---23-12-2021

O KERSTNACHT SCHONER DAN DE DAGEN door JOOST van den VONDEL---24-12-2021

door WILLEM WILMINK (kees prins)---25-12-2021

DE MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---26-12-2021

IMMORTELLE C door PIET PAALTJENS---27-12-2021

DE STEM VAN EEN CELLO door RUTGER KOPLAND---28-12-2021

WAAROM EN KUNNEN WIJ NIET GUIDO GEZELLE---29-12-2021

DE SOLDAAT VAN 20 JAAR door CEES NOOTEBOOM---30-12-2021

PSALM 23 door IDA GERHARDT---31-12-2021